čtvrtek 14. října 2010

Príliš kreatívny kalendár

Niektoré predmety, ktoré každodenne používame, si určite zaslúžia vylepšenie designu. Napríklad s diaľkovým ovládaním k TV bude evidentne ešte roboty ako na kostole.

Ale prečo má niekto potrebu "kreatívne" manipulovať s čímsi tak zaužívaným, ako je štandardný spôsob zobrazenia udalostí v kalendári?

No schválne, skúste si v kalendári na webe hudobného festivalu Struny podzimu náhodne niekoho vybrať, a následne len pohľadom určiť, kedy má koncert.
Máte? Tak si kliknite na zvolenú fotku, a v detaile vpravo zistite, ako je to vlastne s tým dátumom koncertu.

(Ok, ak ste si vybrali hneď prvý koncert, tak ste dátum asi určili dobre. Ale to neznamená, že tento kalendár je v poriadku.)

Doteraz som si naivne myslela, že ak niekto chce silou-mocou dokázať, že je kreatívny, jednoducho všade použije Flash.

Teda, nie že by to tak nebolo aj v tomto prípade.